TURN YOUR IDEAS INTO

VISUAL CONTENT

 

 

WE CREATE ATTRACTIVE VISUALS FOR WHATEVER WAY THEY ARE USED

We bedenken, We Creeren, We leveren

We bedenken, creeren en produceren aantrekkelijke visuals welke een beleving leveren in welke vorm dan ook ze gebruikt worden. Dit kan zijn voor commercials, fotografie, bewegende graphics, web of andere content maar ook voor tentoonstellingen of interieur-decoratie of muziekvideo’s. Eigenlijk maken we media voor ieder soort platform door onze creativiteit, ervaring en alle bruikbare techniek welke voorhanden is te gebruiken om je verhaal te vertellen. We denken”outside the box” wat een positieve invloed heeft op velen.

Wanneer u uw bedrijfsidentiteit naar buiten wil brengen, herkenbaar maken en vastzetten bij uw doelgroep, maak dan gebruik van de kracht van visualisatie en zet uw bedrijfsidentiteit om in beeldmateriaal. Voor videoproductie Amsterdam neemt u contact ons op. Voor een – videoproductie Amsterdam – moet u bij The Dutch Creative Group zijn.

The Dutch Creative Group is een internationaal georieenteerd mediaproductie kantoor in de Haarlemmermeer zo’n beetje naast Schiphol airport en 20 min buiten Amsterdam.

We Think, We Create, We Deliver.

We create & produce attractive visuals which create a new experience in whatever way they are used. For commercials, photography projects, motion graphics, creative content, exhibits and art installations, instore decoration or music videos. Media for of all kind of platforms, by using different techniques to tell your stories. We think outside the box to effect a positive change in the daily lives of many. THE DUTCH CREATIVE GROUP is an internationally orientated media-production house based in Haarlemmermeer opposite Schiphol airport. (Close to the citycenter of Amsterdam.)

We  think, We create, We deliver.

We create & produce attractive visuals which create a new experience in whatever way they are used. For commercials, photography projects, motion graphics, creative content, exhibits and art installations, instore decoration or music videos. Media for of all kind of platforms, by using different techniques to tell your stories. We think outside the box to effect a positive change in the daily lives of many. THE DUTCH CREATIVE GROUP is an internationally orientated media-production house based in Haarlemmermeer opposite Schiphol airport. (Close to the citycenter of Amsterdam.)

We maken werkelijkheid van je ideen

Turn your concepts into reality

Turn your concepts into reality

We zijn een team

We geloven dat wanneer je iets met passie doet er  magic ontstaat.

The Dutch Creative Group is een team creatieven die “outside the box” denken. Doordat we allemaal al meer dan 20 jaar in de business zitten beschikken we over de kennis en ervaring om ieder creatief idee om te zetten in een visueel concept. Door ons enorme netwerk van professionals “welke allen hetzelfde idee hebben over kwaliteit en stijl” zijn we in staat een team samen te stellen welke er voor gaat zorgen je idee over te brengen aan je doelgroep in ieder platform. Het enige wat we willen is geweldig werk maken en leveren waar we zelf ook achter staan en je succes levert.

We willen jouw doel bereiken door te maken waar je behoefte aan hebt, binnen het budget wat je hebt. Graag werken we met mensen “met ballen”, reclameburo’s, leuke merken, gave tijdschriften en andere bedrijven welke “anders” durven te zijn. Onze grootste ambitie is te werken met mensen met dezelfde gekke ideeën om te gekke resultaten te boeken. We geloven in openheid en eerlijkheid waardoor kortere communicatie ontstaat, mensen harder werken en het leuker vinden en er dus beter werk geleverd wordt.

Onze dienstverlening

U bent goed in ondernemen, wij zijn goed in het visualiseren van uw onderneming. Wij kunnen op een creatieve manier een bedrijfsfilm neerzetten waar uw (potentiële) klanten niet over uitgesproken raken. Daarnaast maken wij ook bedrijfsanimaties en commercials. Wij weten als geen ander hoe we precies de kern van uw verhaal in de video’s moeten vastleggen en hoe we een commercial zo opbouwen dat mensen overtuigd raken van de kwaliteit en het nut van uw producten en/of diensten.

Waarom video?

Wellicht vraagt u zich af waarom u zou moeten investeren in het maken van beeldmateriaal als u al actief bent op kanalen zoals Linkedin, Tik Tok, Facebook en Instagram. Het is heel simpel: video verteld snel, mensen zijn lui en het is belangrijk dat u met uw onderneming meegaat met de ontwikkelingen op de markt, zeker als de concurrent dat ook doet. Beeldmateriaal trekt de aandacht, of het nu bedrijfsfilm, -animatie of een commercial is. Het werkt prikkelend, blijft langer hangen en mensen begrijpen de boodschap sneller. De consument is nu eenmaal visueel ingesteld en wil dingen zien voordat ze overtuigd zijn en tot aankoop of afname van een dienst over gaan.

We are a Dutch team

We believe that when you do things with passion magic happens!

The Dutch Creative Group is a team of Dutch guys thinking outside the box. While being in the business for over more then twenty years we have the ability to turn any creative idea into a visual concept. With a large network of professionals and strong feeling for quality and style, we can help you to bring your message across to your audience at all platforms. We want to make Kick-ass content which works for you!

We want you to achieve your goal by producing the content you need within your budget. We love to work with people with guts, advertising agency’s, nice brands, great magazines or the badass company’s who dare to be different. Our great ambition, working with others is as important  as the final results. We believe in honesty, working hard,  short lines and clear communication to achieve your goals.

We are a
DUTCH
TEAM

We believe that when you do things with passion magic happens!

The Dutch Creative Group is a team of Dutch guys thinking outside the box. While being in the business for over more then twenty years we have the ability to turn any creative idea into a visual concept. With a large network of professionals and strong feeling for quality and style, we can help you to bring your message across to your audience at all platforms. We want to make Kick-ass content which works for you!

We want you to achieve your goal by producing the content you need within your budget. We love to work with people with guts, advertising agency’s, nice brands, great magazines or the badass company’s who dare to be different. Our great ambition, working with others is as important  as the final results. We believe in honesty, working hard,  short lines and clear communication to achieve your goals.

Het gaat om wat je laat zien en wat juist niet !

We maken verhalen niet alleen een video !

We love what we do and do what we love.

it’s a matter of what’s in the frame and what’s out.

We don’t just make videos, we tell stories that matter.

We love what we do and do what we love.

ONZE PRODUKTEN

Video & productie door The Dutch Creative Group

Neem hieronder eens een kijkje in onze portfolio en laat u overtuigen door ons vakmanschap. Heeft u vragen over onze dienstverlening en wilt u meer informatie, neem dan vooral contact met ons op. U kunt ons bereiken per telefoon, e-mail of door het contactformulier op de website in te vullen. Wilt u een opdracht aan ons uit handen geven, dan bespreken we graag met u uw wensen en eisen. Tevens willen wij heel graag meer over u en uw onderneming weten, essentieel voor een goede videoproductie. Wij kunnen niet wachten om u een eindproduct van topkwaliteit af te leveren.

OUR PRODUCTS

FILM

Click Here

DESIGN

Click Here

PHOTOGRAPHY

Click Here

FILM

Click Here

DESIGN

Click Here

PHOTOGRAPHY

Click Here

ONZE WERKWIJZE

Voor iedere klus doen we de complete productie, van A tot Z. Dat wil zeggen van concept tot eindresultaat.
Met onze kennis en ervaring kunnen we je ontzorgen en voor iedere klus het juiste team samenstellen. Of dat nu voor film of fotografie is. Doordat deze mensen een zelfde visie hebben is de chemistry goed, is er kortere en betere communicatie wat leidt tot een beter eindresultaat. 

1. Contact

Het eerste contact & input moment.
We kijken samen naar je doelen, doelgroep en de inzet. Want film moet natuurlijk wel wat opleveren!

Koffie of thee?

Is uw project klaar voor productie? Is er een prototype voor demonstratie? Ben je nog steeds een paar ideeën aan het schoppen?
Of je nu nog aan het schetsen bent op een servet, we kunnen je helpen met de volgende stappen.

2. CONCEPT

Op basis van het eerste interview ontstaat een idee. We gaan een concept maken dat past bij de doelen van je opdracht. Een moodboard vormt een visualisatie van het idee dat een to do plan creëert. Als klant ben je nauw betrokken bij dit proces. We werken vaak samen met andere freelancers of bureaus om de juiste crew samen te stellen voor het maken van het complete product. Hierdoor wordt uw inhoud altijd beter!

3. ACTIE PLAN

De pre-productie kan beginnen! Het concept wordt omgezet in een actieplan. Dit kan een script, shotlist en / of storyboard zijn. Alle rekwisieten, uitrusting, cast en crew zijn gereguleerd en willen graag starten. Een optimale voorbereiding is cruciaal, afhankelijk van de omvang van de productie organiseren we een pre-productie meeting (PPM), een locatiebezoek en / of een recce. In deze fase zorgen we ervoor dat alles zo duidelijk mogelijk is en maken we een duidelijke planning, zodat je precies weet wat je kunt verwachten in je eindresultaat.

4. CREATIE

Creatie is vaak het duurste onderdeel van het proces. Alle expertises komen samen in fotografie of film.

5. LIVE

GO GO GO! De video / foto kan live gaan. Op de geplande online en offline kanalen kunt u de video / foto starten, de activering starten en de advertentie wordt verspreid.

6. FEEST

Dit is eigenlijk het mooiste moment van het traject. De film is live en de likes en reacties stromen binnen. Het moment van vreugde van al dat harde werken!
Om hier even bij stil te staan vieren we dit graag even met een borrel en een goed
gesprek. Terwijl we het succes vieren bespreken we graag ook de feedback om de samenwerking te verbeteren en voort te zetten. Dit vloeit naadloos over in de volgende fase.

7. VERBETEREN

Een vaak vergeten onderdeel van film maken. Samen bespreken we de feedback; wat ging goed, wat kan beter? Maar ook erg belangrijk…
Controleer je content! Bereiken we de juiste doelgroepen? Worden de doelstellingen behaald? Wat zijn de reacties op de content?
Welke aspecten kunnen we verbeteren om een nog mooier resultaat te boeken Kunnen we meer content maken met hetzelfde materiaal?
Hoe kunnen we dit concept verlengen?

HOW WE WORK


For every job we produce the complete production, from concept development to a final result. With our broad experience we unburden you on every job. For each project we choose the right crew, either for film or photography. In this way communication operates with fast and direct lines, clear tasks descriptions, for a good chemistry between people for a better result.

1.Contact

We set a date and meet/listen together to see what your goals are, set the target group and the way in which we have to deploy. Because whatever we are going to create, of course, must also yield something!

2.CONCEPT

An idea is created based on the first interview. We are going to make a concept that matches the goals of your assignment. A moodboard  forms a visualization of the idea that creates a to do plan. As a customer you are closely involved in this process. We often work with other freelancers or agencies in order to put together the right crew for making the complete product. This makes your content always better!

3.ACTION PLANNING

The pre-production can start! The concept is transformed into an action plan. This can be a script, shotlist and / or storyboard. All props, equipment, cast and crew are regulated and are keen to start. An optimal preparation is crucial, depending on the size of the production we arrange a pre-production meeting (PPM), a location visit and/or a recce. In this phase we ensure that everything is as clear as possible and we make a clear planning, so you know exactly what to expect in your final result.

4.CREATION

Creation is often the most costly part of the process. All expertises come together in photography or film.

5.LIVE

GO GO GO! The video/photo can go live. On the scheduled online & offline channels you can start the video/photo, start the activation and the advertisement is distributed.

6.CELEBRATE

This is actually the best part of the journey. The film/photo is live and the likes and reactions flow in. The moment of joy of all that hard work! To reflect on this, we would like to celebrate this with a drink and a good conversation. While we celebrate the success, we would also like to discuss the feedback to improve and continue the collaboration. This flows seamlessly into the next phase.

7.IMPROVE

Often a forgotten part of making films/photos. Together we discuss the feedback; what went well, what could be better? But also very important … Check your content! Do we reach the right target groups? Are the objectives achieved? What are the reactions to the content? Which aspects can we improve to achieve an even better result? Can we make more content with the same material? How can we extend this concept?

HOW WE WORK

For every job we produce the complete production, from concept development to a final result. With our broad experience we unburden you on every job. For each project we choose the right crew, either for film or photography. In this way communication operates with fast and direct lines, clear tasks descriptions, for a good chemistry between people for a better result.

The first contact

What makes content  great ? Well only if it reaches his goal by being seen by the people you wanted to reach.So the most important question in our first meeting is “who do you want to target?”  We set a date and meet listen together to see what your goals are, set the target group and the way in which we have to deploy. Because whatever we are going to create, of course, must also yield something! So have a chat and a coffee and we’ll start thinking/creating for you after a good estimate wich is always on budget.

2.CONCEPT

An idea is created based on the first interview. We are going to make a concept that matches the goals of your assignment. A moodboard  forms a visualization of the idea that creates a to do plan. As a customer you are closely involved in this process. We often work with other freelancers or agencies in order to put together the right crew for making the complete product. This makes your content always better!

3.ACTION PLANNING

The pre-production can start! The concept is transformed into an action plan. This can be a script, shotlist and / or storyboard. All props, equipment, cast and crew are regulated and are keen to start. An optimal preparation is crucial, depending on the size of the production we arrange a pre-production meeting (PPM), a site visit and / or a recce. In this phase we ensure that everything is as clear as possible and we make a clear planning, so you know exactly what to expect in your final result.

4.CREATION

Creation is often the most costly part of the process. All expertises come together in photography or film.

5.LIVE

GO GO GO! The video/photo can go live. On the scheduled online & offline channels you can start the video/photo, start the activation and the advertisement is distributed.

6.CELEBRATE

This is actually the best part of the journey. The film/photo is live and the likes and reactions flow in. The moment of joy of all that hard work! To reflect on this, we would like to celebrate this with a drink and a good conversation. While we celebrate the success, we would also like to discuss the feedback to improve and continue the collaboration. This flows seamlessly into the next phase.

7.IMPROVE

Often a forgotten part of making films/photos. Together we discuss the feedback; what went well, what could be better? But also very important … Check your content! Do we reach the right target groups? Are the objectives achieved? What are the reactions to the content? Which aspects can we improve to achieve an even better result? Can we make more content with the same material? How can we extend this concept?

HET TEAM

DENNIS BEEN | MANAGING DIRECTOR

FRANS VAN DEN BEMD | CONTENT MARKETING PRODUCER – CAMERA

HANS PETERSEN | VISUAL ARTIST – DIRECTING PHOTOGRAPHER

MEET THE MAGICIANS

DENNIS BEEN | MANAGING DIRECTOR

FRANS VAN DEN BEMD | CAMERA – PRODUCER

HANS PETERSEN | VISUAL ARTIST – DIRECTING PHOTOGRAPHER

ONZE KLANTEN

We zijn trots te mogen werken in heel veel diversen sectoren over heel de wereld in veel verschillende tijds-zones.

Neem contact met ons op en laten we zien wat we voor je kunnen betekenen. Er is geen project te groot om aan te pakken of te klein om niet leuk te vinden.

We zien er naar uit je te ontmoeten.

(Voor ieder budget is een oplossing)

contact ons

We look forward to connecting with you!

For every budget there’s a solution

Contact us
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
error: Content is protected !!
WhatsApp WhatsApp us